catalogue-may-bom-chua-chay-wilo
Catalogue máy bơm chữa cháy Wilo
03/24/2018 10:40:00 Đăng bởi BGT Việt Nam (0) bình luận

Máy bơm chữa cháy Wilo

- Catalogue máy bơm chữa cháy động cơ điện Wilo Q=113(l/s); H=83(m):

Tải xuống tại đây

- Catalogue máy bơm bù chữa cháy động cơ điện Wilo Q=1(l/s); H=90(m):

Tải xuống tại đây

- Catalogue máy bơm bù chữa cháy động cơ điện Wilo Q=68(l/s); H=71(m):

Tải xuống tại đây

- Catalogue máy bơm bù chữa cháy động cơ điện Wilo Q=1(l/s); H=80(m):

Tải xuống tại đây

- Catalogue máy bơm bù chữa cháy động cơ điện Wilo Q=34(l/s); H=50(m):

Tải xuống tại đây

- Catalogue máy bơm bù chữa cháy động cơ điện Wilo Q=1(l/s); H=60(m):

Tải xuống tại đây